Vil ha flere kvinner i prestejobber

Biskop Ole D. Hagesæther vil ha flere kvinnelige prester i Bjørgvin bispedømme. Sjansen for å få jobb er svært god for dem som ønsker.