22 avganger Bergen - Oslo

SAS skal fly 22 ganger daglig mellom Bergen og Oslo når det nye felles ruteprogrammet til SAS og Braathens trer i kraft fra 2. april.