Sykehus saksøker fylket

Fem private sykehus har tatt ut stevning mot Hordaland fylkeskommune.