Får bruke Korskirken i fem år

Kirkens Bymisjon i Bergen er i ferd med å inngå en avtale om å få disponere Korskirken som Åpen Kirke i fem år fremover. Bergen kirkelige fellesråd skal betale driftsutgiftene til prosjektet.