Høyre-folk ukjente med samarbeidet

— Jeg kjenner ikke til dette, har ikke vært involvert i et slik samarbeid og liker overhodet ikke å bli trukket inn i dette, sier Martin Smith-Sivertsen.