Vil stenge sentrum for halve bilparken

Flertallet i bystyret vil innføre såkalt oddetallskjøring på sterkt forurensede dager. Det betyr at halve bilparken må stå når luftkvaliteten er for dårlig.