Motvekt mot Gilde

Spis Norge AS vart skipa i 1996 under namnet Norsk Kjøttindustri AS, i utgangspunktet ei kjede av private kjøtverksemder utanfor Gilde-systemet (produsentsamvirke).