Turistane sviktar distrikta

Stadig fleire turistar tek inn på storbyhotell og dreg på dagsturar i distrikta. I reiselivsrådet er ein redd det snart ikkje blir noko levande distrikt å reisa til.