Moren til Varg Vikernes får erstatning

Bergen forhørsrett har tilkjent Varg Vikernes sin mor 150.000 kroner i oppreisningserstatning.