Mistenkeliggjorde protesterende foreldre

Høyres Monica Mæland mistenker foreldre som aksjonerer mot skolekutt for å ha en skjult politisk agenda. SV fikk kjeft i bystyret for å sko seg på misnøyen.