Observasjon viktigast i trafikken

Manglande observasjon er hyppigaste årsak til trafikkulykker, seier Arne Aase i Trygg Trafikk Hordaland til Bergens Tidende.