Andersland blir kulturbyråd

Etter nærmere ett år med byparlamentarisme har byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen gjennomført en del endringer: Kultur blir en byrådsavdeling med Geir Kjell Andersland som byråd. Anne Gine Hestetun får ansvaret for barnehage, skole og idrett.