"Sjøgar" stoppa fleire gonger

Vest Trafikk fann aldri årsaken til at "Sjøgar" i perioder hadde problem med plutselege motorstopp.