Hett på legekontoret

Høstsolen gir sydlandsk stemning på legekontorene i Sund. Den sterke solen sørger for en temperatur på opp mot 30 grader, noe lege og verneombud Odd-Arne Mentzoni mener er mer enn nok.