Finansbyråden vil utsette nybygg

Finansbyråd Trond Tystad setter bremsene på. Investeringer i nye skolebygg og ensengsrom kan bli utsatt i to år.