Dagmulkt for manglende tunnelsikring opprettholdes

Direktoratet for brann- og elsikkerhet holder fast på vedtaket til Bergen brannstyre om dagmulkter for Statens vegvesen. Dagmulktene ilegges på grunn av manglende sikkerhet i tunnelene i Bergen.