Gode tider for Eidsvåg Fabrikker

Eidsvåg Fabrikker tjener gode penger på den nye tomtefesteloven. Selskapet eier 463 festetomter, og har allerede hevet leien betydelig for mange tomter.