Vil utvide nyskapning

Elevinspektørene i fylkets videregående skoler er på to år blitt en suksess. Nå ber Elevorganisasjonen om at stillingene utvides.