Trøndersk hjelp til barnløse «Fredrik»

Regionsykehuset i Trondheim blir redningen for barnløse «Fredrik». Trønderne har også flere ganger tidligere trådt til når Haukeland sykehus har avvist barnløse.