Lider under partistrid

Partikiv mellom høyre- og venstresiden har påført kollektivtrafikken i Bergen store problemer, mener bybanens mor, Anna Elisa Tryti.