Ruser seg på sopp

Flere elever ved videregående skoler i Bergen ruser seg på fleinsopp, også kjent som «magic mushrooms».