Streiftog - anno 2003

I mer enn 30 år, fra 1960 til 1992, var Haakon Sandberg (79) på streiftog i Bergen med sitt Arriflex-kamera. På Bryggen og Torget. I smitt og smau. Svekon Film tok pulsen på byen.