Skal berge Høyanger likevel

Anten Hydro moderniserer eller ei, treng Høyanger omstilling og ny industri. Prosjektet ERAS er no i boks, med ordførar Kjartan Longva som arkitekt. Nok ein gong.