Asylbarna får støtte fra biskopen

Biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther, ber norske myndigheter være romslige overfor barna og ungdommene som bor på asylmottaket ved Vestlandsheimen.