Vant rettssak mot Osterøy kommune

Bognøy Fiskeoppdrett slipper å betale eiendomsskatt for tre av sine anlegg. Dommen i Nordhordland tingrett kan få konsekvenser for andre oppdrettskommuner.