Over 700 millionar for Jondalstunnelen

Jondalstunnelen med full utbygging vil kosta godt og vel 700 millionar kroner. Det går fram av konsekvensutgreiinga for tunnelen som no er ferdig.