Av hensyn til konsekvensene

Bergen by vet å sette pris på mennesker som gjennom nesten seks år satte livet på spill for å forsvare friheten. 2670 kroner, for å være nøyaktig. Det var summen som Olga Viken i Australia betalte for å få satt ned Eivind Vikens urne på Mjeldheim kirkegård i Arna!