Dømt etter nabokrangel

I årevis har de isolerte naboene kranglet, uten at noen av dem vet hvorfor. Nå er ett av parene domfelt for ærekrenkelser.