SND med 34 millionar til Høyanger

Den planlagde nysatsinga Energy Recycling AS (ERAS) i Høyanger er no fullfinansiert, etter at SND har løyvd 34 millionar kroner til prosjektet.