Dømd for grov vald - skal bli sosionom

Rullebladet er aktlaust drap, vinningskriminalitet, narkotikabrotsverk og grov vald. Om nokre dagar tek mannen til som sosionomstudent på andre året ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF).