Må leie ubrukelig bygg

Kommunen krever Krohnengen skole for 120.000 kroner i leie for en vaktmesterbolig som ikke kan brukes.