Vegstøy til Høgsterett

Statens vegvesen Hordaland godtek ikkje dommen i Gulating lagmannsrett si fastsetjing av ulempeserstatning til to bønder og Verkstadklubben Aker Stord.