Dømt for tjuveri av våpen, pølser og sjokolade

Ein 35-åring er i Sunnhordland heradsrett dømt til fem månaders fengsel for våpentjuveri og våpentrugsmål på Sams Senter på Bømlo i sommar.