Vedtjuv herjar i Sogn

Det kostar å varme opp huset vinterstid. Men ikkje alle er villig til å betale prisen. I årevis har ein frekkas turnert riksveg 55 i Sogn og skaffa seg husvarme på illegalt vis.