Lånte på huset for å adoptere

Om adoptivbarna Troy (5) og Katrine (2) får ny bror eller søster, avheng av statsbudsjettet som blir lagt fram i dag.