Stiller vilkår for riving av Jonsvollskvartalet

Byrådet godkjente i dag søknad om riving av eksisterende nærings- og boligbebyggelse i Jonsvollskvartalet.