Ingen uaktsomme voldtekter til nå

Fire måneder etter at lovparagrafen om uaktsom voldtekt trådte i kraft, er den ennå ikke tatt i bruk.