Dårlige lokaler gir dyrere SFO

Foreldrene får regningen for de uegnede SFO-lokalene mange skoler har. Jo dårligere lokaler, dess dyrere SFO.