Skotsk tråler oppbrakt

Kystvaktskipet KV "Ålesund" oppbrakte mandag den skotske tråleren "Fertile II" for underrapportering av fangst og vil bringe skipet til Bergen i dag.