Monument til besvær

Kvar skal monumentet stå - på Shetlands-Larsens brygge, i Nordnesparken eller på Bradbenken? Det er klart for nok ein bergensk lokaliseringsdebatt. Kvar skal monumentet stå? Sei di meining!