166 tapte rettsak om skatt

Innbyggjarane i Naustdal kommune må finne seg i å betale eigedomsskatt, slår Sunnfjord Tingrett fast i ein fersk dom som kan få verknad for ei rekke andre småkommunar i Norge.