I tenkeboksen med Fjord1

Nils R. Sandal tek Fjord1-namnet med seg inn i tenkeboksen. Reaksjonane har gjort inntrykk på fylkesordføraren.