Foreldreopprøret breier seg

Foreldre reiser seg i kamp for skulen og bygdene. Tøffast er ståa i Kvam. Fire skular er truga av nedlegging. To andre kan missa klassar.