Tøffare for aleinemødre

Berre ein fjerdedel av aleinemødrene tener nok til vanleg forbruk. Mange har fått det tøffare økonomisk dei siste åra.