Storkommune i Sunnfjord får 20.000 innbyggjarar

Samanslåing av Førde, Jølster, Naustdal og Gaular blir den første store endringa i kommunestrukturen på Vestlandet sidan først på 1970-talet.