Munnkorg etter hotellkonkurs

Hotellet i Skånevik er på ny konkurs.