Staten må betale havarirekning

Eigarane slepp å betale meir enn 12,8 millionar kroner. Dermed er det skattebetalarane som får mesteparten av rekninga på 86,4 millionar etter «Green Ålesund»-havariet.