Ein bærekraftig familie

Familien Vågenes og Sekse i Skraneveien på Sandsli har papir på at dei er bærekraftige, og ein liten risiko for miljøet på jorda. Det har dei rekna ut på ein klimakalkulator.