OK, nummeret til kommunen er 05556

Men du bør kanskje sjekke datoen først.