Ungdommar verfaste på fjellet

Måtte hentast ned av Røde Kors.